Sobota po 2. neděli adventní

16. 12. 2023

Podcast

Dnešní zamyšlení si můžeš přehrát i ve formě podcastu generovaného AI přímo tady nebo na Spotify.

--:--
--:--

Úryvek z Bible

(Mt 17,10-13)

Když sestupovali z hory, zeptali se učedníci Ježíše: „Pročpak učitelé Zákona říkají, že napřed musí přijít Eliáš?“ Odpověděl: „Eliáš jistě přijde a obnoví všechno. Ale říkám vám: Eliáš už přišel, ale nepoznali ho a udělali s ním, co chtěli. Tak i Syn člověka bude od nich trpět.“ Tehdy učedníci pochopili, že jim mluvil o Janu Křtiteli.

Zamyšlení

Zákoník – synonymum pro člověka zkostnatělého, pokryteckého, dbajícího na vnější formu bez vnitřního obsahu.
Jan Křtitel – člověk zapálený pro Boha.
Zákoníci znali Zákon. Byli odborníci, profesionálové. Učitelé. Zkušení. Autority. Vedle nich Jan, mladý člověk, radikální. Amatér.
Dívám se na ně i na sebe. Kým jsem já? I já jsem v pozici autority. Jako matka, učitelka, katechetka. Ideálem by nejspíš bylo, kdybych byla stále zapálená a nadšená. Ale: je mi přes čtyřicet, mám něco za sebou, nesu si šrámy, které mě brzdí. Možná je teď mým úkolem být jako moudrý hospodář, který ze svého pokladu vynáší staré i nové (srov. Mt 13,52). Možná mám pomáhat rozdmýchat plamen v těch, kteří jsou mladší a mohou ho nést dál. Možná sebe i je mám učit rozlišovat, co je živí, aby oheň v nich byl živený Bohem. Aby hledali, co po nich Bůh chce (a nevnucovala jim své představy, jak co mají dělat). Učit je obracet se k Bohu celým srdcem. A věřit, že i když budou dělat chyby, Bůh to má v rukách. Že bez chyb se nedozraje a nezmoudří. A že horší, než udělat chybu, je nepřiznat ji, nelitovat a nakonec přijít o plamen. Kéž ho v nich neudusím!
A možná, možná pak znovu zahořím…

(Autor zamyšlení: Bohumila Novotná)

Vstupní modlitba

Všemohoucí Bože, kéž v našich srdcích vzejde světlo tvé slávy, a až příchod tvého jednorozeného Syna zapudí všechny temnoty noci, ať se ukáže, že jsme synové světla. Prosíme o to skrze tvého Syna, Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků.