Slova biskupa Jana

Bratři a sestry v Kristu, milí čtenáři,

všichni křesťané jsou povoláni k tomu, aby ve společenství Církve v každé době a na každém kontinentu zpřítomňovali radostnou zvěst Evangelia, aby ji aplikovali na konkrétní situace, oživovali, nechali promlouvat k duchu dané doby. Každý z nás má jiné dary a Pán ho posílá do světa s jedinečným záměrem. V tradici Církve se vyvi- nulo jedno specifické povolání, které kombinuje hluboký důraz na Písmo, výuku a civilní život, a to je povolání katechetů a katechistů. Své znalosti denně propojují s žitou praxí, když vyučují náboženství, chodí do rodin, vedou katecheze a moderují setkávání pro různé skupiny věřících.

Letošní adventní brožura je specifická tím, že prostor pro duchovní zamyšlení na každý den dostávají právě oni – katechetky a katecheté působící v královéhradecké diecézi. O letošním adventu se s námi podělí o svou jedinečnou perspektivu, o své úvahy i praktické poznatky.

Adventní příprava na příchod našeho Pána by neměla zůstat jen u teoretických úvah, ale jejím cílem je především obrácení našeho srdce k Němu, zdokonalení žité víry, která se ve světě projevuje konkrétními skutky lásky. Kéž nám tedy texty našich katechetů, vycházející z jejich duchovního života a hluboké zkušenosti, co nejúčinněji pomáhají, abychom společně přivítali Pána s otevřeným srdcem.

K tomu Vám na prahu letošní adventní doby ze srdce žehnám!

Váš biskup + Jan